Data Aggregation

Why Trust Techopedia

What Does Data Aggregation Mean?

Data aggregation is a type of data and information mining process where data is searched, gathered and presented in a report-based, summarized format to achieve specific business objectives or processes and/or conduct human analysis.

Advertisements

Data aggregation may be performed manually or through specialized software.

Techopedia Explains Data Aggregation

Data aggregation is a component of business intelligence (BI) solutions. Data aggregation personnel or software search databases find relevant search query data and present data findings in a summarized format that is meaningful and useful for the end user or application.

Data aggregation generally works on big data or data marts that do not provide much information value as a whole.

Data aggregation’s key applications are the gathering, utilization and presentation of data that is available and present on the global Internet.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…