Distributed Database Management System

Why Trust Techopedia

What Does Distributed Database Management System Mean?

A distributed database management system (DDBMS) is a set of multiple, logically interrelated databases distributed over a network. They provide a mechanism that makes the distribution of data transparent to users.

Advertisements

Techopedia Explains Distributed Database Management System

DDBMS is a centralized application that manages a distributed database. This database system synchronizes data periodically and ensures that any change in data made by users is universally updated in the database.

DDBMS is widely used in data warehousing, where huge volumes of data are processed and accessed by numerous users or database clients at the same time. This database system is used to manage data in networks, maintain confidentiality and handle data integrity. A distributed database management system is designed for heterogeneous database platforms that focus on heterogeneous database management systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…