Virtualization Sprawl

Why Trust Techopedia

What Does Virtualization Sprawl Mean?

Virtualization sprawl is a term used to describe a scenario when the number of virtual machines on a network reaches a point where they can no longer be handled by the administrator effectively.

Advertisements

In order to prevent virtualization sprawl, a proper process must be defined and enforced by the administrators while deploying the virtual machines. A library of standardized virtual machine image files should be created in order to effectively manage the virtual environment.

Techopedia Explains Virtualization Sprawl

The concept of virtualization is based on the minimization of the physical hardware and maintenance costs. With virtual servers, the technical needs can be quickly met as the time taken to deploy a virtual server is only a fraction of the time taken to deploy a physical server.

Although there are many benefits of virtualization, some organizations find themselves in trouble as managing such a huge virtual environment becomes difficult. When virtualization sprawl occurs, support and security issues also increase rapidly leading to a huge number of unmanageable virtual machines.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…