Coaxial Antenna

Why Trust Techopedia

What Does Coaxial Antenna Mean?

A coaxial antenna is a type of dipole antenna used with an
unbalanced feed line connected to the device. A coaxial antenna has a hollow conducting
tube through which a coaxial cable passes. Coaxial antennas are mostly used with citizens band (CB) radio at frequencies above 10 megahertz. Coaxial antennas are
typically mounted vertically.

Advertisements

Techopedia Explains Coaxial Antenna

A coaxial antenna is a dipole antenna, meaning that it has
two conductive elements. One side of the element is mounted to a hollow metal
tube. The tube functions as an outer conductor. Coaxial cable is passed into
this tube and connected. An inner conductor is mounted on top of the tube. A
coaxial antenna is typically omnidirectional and can be mounted in any
configuration, but the most typical mounting is vertical for the greatest
coverage. Coaxial antennas are popular with CB and amateur radio
enthusiasts.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…