Enterprise Decision Management

Why Trust Techopedia

What Does Enterprise Decision Management Mean?

Enterprise decision management (EDM) is an enterprise approach that applies analytical and rule-based systems to manage and deploy all operational decisions, such as relationships with employees, suppliers and customers.

Advertisements

The computerized EDM movement altered the enterprise decision-making process by incorporating information-based decisions based on historical behavioral data, as well as prior decisions and their outcomes.

Techopedia Explains Enterprise Decision Management

EDM emerged from the need to facilitate high-volume enterprise decisions.

Enterprises apply EDM processes to business and technology infrastructures for the following reasons:

  • To generate a higher return on older investments
  • To increase business decision complexity
  • To mitigate competitive stress resulting from increasingly complicated decisions
  • To capitalize on the limited competitive benefit opportunity (IT struggles to keep pace with business development)
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…