Graylisting

Why Trust Techopedia

What Does Graylisting Mean?

Graylisting is a process for spam reduction or filtering that involves the strategic temporary rejection of a sender based on that sender’s IP address and additional routing information. A server that uses a graylisting strategy will take in the sender’s IP address and other routing information and attempt to match it against a database. If there is no match, the server will issue a temporary rejection error code. Graylisting is based on the notion that a legitimate server will receive the rejection and send the message again, while a spamming server is likely to write off the recipient’s email address as invalid.

Advertisements

Graylisting uses a protocol called Simple Mail Transfer Protocol (STMP), which has become a popular standard for email handling.

Techopedia Explains Graylisting

Concerns about graylisting are twofold: first, critics argue that spammers can easily get around this strategy by programming spamming servers to retry a sent message when it’s rejected. Second, and perhaps more importantly, graylisting can effectively destroy the utility of email as an instant means of communication if it ends up rejecting all or most messages for a long period of time.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…