Digital Projector

Why Trust Techopedia

What Does Digital Projector Mean?

A digital projector is an electronic device that is capable of
connecting to a computer or other device and projecting the video output onto a screen or wall. Digital projectors can be either fixed onto the ceiling, placed
on a stand or can even be portable. Digital projectors are used in situations such as office training or presentation sessions, classroom teaching and home cinemas.

Advertisements

Techopedia Explains Digital Projector

There are two types of digital projectors:

  • Liquid Crystal Display (LCD) digital projectors
  • Digital Light Processing (DLP) digital projectors

Liquid crystal display digital projectors are very popular, as they are lighter and can provide crisp projection. Digital light processing projectors make use of a set of tiny mirrors – one for each pixel of the image – and can provide higher quality images. DLP digital projectors are mostly used in theaters due to their capability of producing high-quality displays.

There are many advantages associated with digital projectors. Digital projectors can provide high image resolution as well as ease of brightness and contrast adjustment compared to traditional projectors. Digital projectors can provide sharp pictures and also help in creating smaller, more detailed images.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…