Document Reader

Why Trust Techopedia

What Does Document Reader Mean?

In IT, a document reader is commonly defined as a device
that converts digital or printed text in order to accommodate those with visual
disabilities. A spectrum of document reader devices help individuals with
either minor or severe vision problems.

Advertisements

Techopedia Explains Document Reader

Some of the simplest document readers simply enlarge the text, often on a computer display, for those who have certain kinds of vision impairment, but not total loss of vision. Another common form of document reader is a text-to-speech generator, where the device takes in printed or digital text and generates a verbal result for a listener. Other types of document readers actually convert printed text to braille.

Many of these designs involve a scanner that takes in the text input from print. This type of document reader can convert that printed text into ASCII text that can be evaluated in order to provide audio results.

In a more general sense, the term “document reader” can be applied to any technology that scans or evaluates text in a document.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…