End Effector

Why Trust Techopedia

What Does End Effector Mean?

In robotics, end effectors are the end robotic parts that
attach to robotic arms or appendages. End effectors are instrumental in robot
design and engineering, because so much of what robots do involves the
manipulation of objects, or other key tasks for which the robot needs some form
of a hand, grip or grasping device at the end of a limb.

Advertisements

Techopedia Explains End Effector

End effectors come in many different forms. Some robotics companies focus on rather conventional end effectors, such as two-finger grippers or three-finger grippers that can hold and/or carry small parts. Others have developed different types of end effectors for tasks like machining and welding, with items like clamps and bracket assemblies made for heavy-duty use in industrial fields.

The end effectors are part and parcel of what individual robots do. In many cases, human users must switch out these parts in order to enable robots to perform different tasks. In some cases, some of this process is automated. End effectors will continue to be an important part of physical robotics as robots become more skilled in various manufacturing and product development fields.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…