Vertical Scalability

Why Trust Techopedia

What Does Vertical Scalability Mean?

Vertical scalability is the addition of resources to a single system node, such as a single computer or network station, which often results in additional CPUs or memory. Vertical scalability provides more shared resources for the operating system and applications.

Advertisements

Vertical scalability may also be referred to as scaling up.

Techopedia Explains Vertical Scalability

By contrast, horizontal scalability (scaling out) refers to adding more nodes to a system, such as adding computer workstations to a network, which may result in adding multiple computers to accomplish more work in less time. This allows the system to work as a single logical unit, increasing efficiency.

Each model has tradeoffs. In horizontal scalability, adding more nodes increases the network or system complexity, management, programming model, throughput and latency between nodes. It may also produce software application issues that inhibit work throughput, possibly hindering overall system efficiency. In the past, horizontal scalability was considered more cost-effective when applications running on many nodes worked well together.

However, with the recent use of virtualization technology and hypervisors (a host computer running multiple operating systems, also known as guests), the efficiency of a single node has increased significantly via vertical scalability. Thus, in view of horizontal scalability’s decline, both models must be considered and reviewed.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…