Natural Search

Why Trust Techopedia

What Does Natural Search Mean?

In the world of search engines, a natural search is one which provides results based on the natural indexing of the website or blog. This is different from the other categories of results that search engines could provide, such as inorganic or paid searches.

Advertisements

According to general consumers, a natural search provides more accurate and reliable information and results, as they are generated based on common usage and popularity.

A natural search is also known as an organic search.

Techopedia Explains Natural Search

A natural search returns relevant web pages based on the search query given by the user. Paid search results are more or less advertisements for which site owners have paid. The paid listings show up based on the keywords for which the site owners have paid. Typically most search engines provide clear ways to distinguish between natural and paid searches in the form of different:

  • Colors
  • Shading
  • Visuals
  • Boundaries

Most studies show that natural searches are more trusted than paid searches. A consumer generally gives more attention to the top natural result than the top paid ones. The sites listed in a natural search generally bring in more credibility and trust. The results are generally more relevant, as they are generated by the query and natural keywords. But one of the clear disadvantages of a natural search is the time and effort involved in websites getting to the top of the rankings.This is however a clear advantage for paid searches, where the top position can be easily achieved and the time and effort involved are minimal.

The field of search engine optimization is largely based on improving the site ranking and also making the results appear more prominently in a natural search. It involves the adjustment of the keywords and site content in order to achieve these goals in a natural search.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…