Communications Over Internet Protocol

Why Trust Techopedia

What Does Communications Over Internet Protocol Mean?

Communications over Internet Protocol (CoIP) refers to any type of digital communication that takes place over Internet Protocol or on the Internet in general. It is an extension of Voice over Internet Protocol (VoIP).

Advertisements

CoIP is a broad term that incorporates all the techniques, technologies or processes that enable human communication over the Internet.

Techopedia Explains Communications Over Internet Protocol

CoIP primarily enables two or more users to exchange messages, and initiate voice, video, textual and virtually any other type of digital communication. CoIP is the convergence of all types of digital communication and their delivery under a single solution or medium. This includes email communication, instant messaging, voice communication (VoIP), video communication, Fax over Internet Protocol (FoIP) and other communication performed over the Internet, regardless of the network type.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…