Hot Standby Router Protocol

Why Trust Techopedia

What Does Hot Standby Router Protocol Mean?

Hot Standby Router Protocol (HSRP) is a redundancy routing protocol that establishes default fault tolerance and a framework for primary network gateway failover. HSRP is designed for multiaccess or broadcast local area networks (LAN) and supports non-disruptive Internet Protocol traffic inaccessibility.

HSRP is defined as RFC 2281.

Techopedia Explains Hot Standby Router Protocol

HSRP features include:

  • Consistent IP routing protocol sets
  • Works in a bridging environment
  • Automatically self-updates when media access control (MAC) addresses are modified
  • High-priority HSRPs are virtual (or active) routers with predefined gateway IP addresses
  • HSRP groups or standby groups are HSRP router sets coordinated as illusory single active routers
  • HSRP group routers have universal IP and MAC addresses.
  • The virtual IP address for an HSRP group is the primary IP address LAN subnet and differs from other allocated interface addresses.

HSRP and active routers transmit messages on a periodic basis upon completion of protocol election. When an HSRP router fails or becomes an active router, the next standby router is selected to handle packet-forwarding duties. The active router then accepts and forwards traffic to the group’s virtual MAC address. When the active router leaves the LAN state, packet forwarding ends.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…