Web Server Security

Why Trust Techopedia

What Does Web Server Security Mean?

Web server security refers to the tools, technologies and processes that enable information security (IS) on a Web server. This broad term encompasses all processes that ensure that a working Internet server operates under a security policy.

Advertisements

Techopedia Explains Web Server Security

Web server security is the security of any server that is deployed on a Worldwide Web domain or the Internet. It is implemented through several methods and in layers, typically, including the base operating system (OS) security layer, hosted application security layer and network security layer. OS security, which ensures access to authorized users only, operates a Web server’s critical components and services. Application layer security ensures control over the content and services hosted on the Web server. Network security provides protection against Internet-based security exploits, viruses and attacks.

Secure Sockets Layer (SSL) certificates, HTTP Secure protocol and firewalling are several tools and technologies used to implement Web server security.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…