Just Enough Operating System

Why Trust Techopedia

What Does Just Enough Operating System Mean?

Just Enough Operating System (JeOS) is a tech design concept in which a leaner version of an operating system (OS) replaces the full version to run on a specific device or hardware setup. The term represents a sea change in the way engineers address the necessity of an OS to a given hardware design. It promotes the idea that "less is more," in terms of operating systems that should be installed in a technology product.

Advertisements

Techopedia Explains Just Enough Operating System

JeOS designers have to consider a given OS’ kernel or core, as well as tools and utilities required to create a custom OS that enables faster operations and less required installation memory. The use of JeOS designs often corresponds to a virtual appliance method, where a virtual machine (VM) image runs on a given platform.

There also is a tendency for open source operating systems to lead the pack, in terms of JeOS development, even though this model is being adopted by other major licensed operating systems.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…