Kriz Virus

Why Trust Techopedia

What Does Kriz Virus Mean?

The Kriz virus is a computer virus discovered in 1999 that infects files on Windows 9x, Windows NT, and Windows 2000 operating systems. Once an infected file is run, the virus is triggered on December 25th of any year, and data on the hard drive, floppy disk drive, RAM drive and network drives is overwritten. Basic input/output system (BIOS) information can also be erased.

Advertisements

The Kriz virus is also known as Win32.Kriz.3862, Win32/Kriz and Win32.Kriz.3740.

Techopedia Explains Kriz Virus

Users may not know that a computer is infected with the Kriz virus until the following December 25th. This is when the virus is triggered and begins overwriting crucial data all over the infected machine. If the data stored in the BIOS is erased, this will cripple the machine. The attack may even prevent the computer from booting up. As files are corrupted, cleaning may become impossible. Specific files attacked are “.exe” files, “.scr” (screen saver) files and the kernel32.dll files.

Newer computers with 80486 microprocessors and later CPUs store BIOS memory in flash memory chips. The Kriz virus can infect that memory, much like the Chernobyl (or WIN32.CIH) virus, which was created in 1997 by Cheng Ing-Hau of Taiwan.

The Kriz virus a type of polymorphic virus, which means it resides in the memory until the computer is rebooted. It also encrypts its code, leaving only a small random decrypter in memory. Once it is in memory, the virus will infect the files opened by any application. Users are advised to have their computers scanned before December 25 to screen for the Kriz virus.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…