Black Level

Why Trust Techopedia

What Does Black Level Mean?

Black
level is the technical terminology used to describe the brightness of a TV. The black level of a TV helps to determine the level of picture quality. Generally,
the darker the black level, the better the quality of the visuals. Different TV technologies such as cathode ray tube (CRT), liquid crystal display (LCD), light emitting diode (LED) and plasma manage their black levels
differently, but advanced technologies such as LED have better black levels and are able to show visuals much better.

Advertisements

Techopedia Explains Black Level

The deeper and truer the black levels, the better the quality of the visuals usually are. In fact, TVs that produce three-dimensional images are dependent on good black levels to produce depth. Plasma TVs tend to produce better quality black levels because the phosphors use less power to produce the darker scenes on the screen. However, LCD and LED TVs utilize more power to produce the required levels of black, because in order to produce true black colors they must adjust the individual crystals in the pixels to block light that would otherwise come through.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…