Crossbar Switch

Why Trust Techopedia

What Does Crossbar Switch Mean?

A crossbar switch, as part of a crossbar topology, channels
data or signals between two different points in a network. The crossbar setup
is a matrix where each crossbar switch runs between two points, in a design
that is intended to hook up each part of an architecture to every other part.
Crossbar design can be used in networking and in the construction of chips or
electronic setups.

Advertisements

Techopedia Explains Crossbar Switch

In chip design, crossbar switches replaced a traditional bus system where linear connections were established. By switching a linear connection to a matrix connection, crossbar setups revolutionized the capacity of these systems and decreased latency and bottlenecks. Now, a system called “network on chip” has replaced both bus and crossbar designs.

In crossbar network switching, crossbar connections may be enabled or disabled at will, or opened for some given duration. As in other kinds of crossbar setups, crossbar network topology allows for more flexible data transfer protocols and can enhance network performance over a bus system.

Crossbar design has also been useful in the engineering of solid-state chips and memory systems for devices.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…