Virtual Routing and Forwarding

Why Trust Techopedia

What Does Virtual Routing and Forwarding Mean?

Virtual routing and forwarding (VRF) is a technology within IP based routers that enables them to create and operate multiple instances of a routing table simultaneously. VRF enables a router to create multiple instances of router within it, each of which operates separately and has its distinct and overlapping set of IP addresses.

Advertisements

Techopedia Explains Virtual Routing and Forwarding

VRF is primarily implemented for better use of router and segregate network traffic. VRF works like a typical router with its unique routing table, table entries and routing protocols, and it works independently of the core router and other VRF created instances. VRF is similar to virtual routers but the latter uses only one routing table whereas VRF has multiple routing tables. VRF is also used to create VPN tunnels that are solely dedicated to a single client or network.

VRF is also referred to as a routing table that has multiple instances on a VPN power edge (PE) router.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…