Data Key

Why Trust Techopedia

What Does Data Key Mean?

A data key is a key which holds a variable value which can be applied to a string or a text block, in order for it to be encrypted or decrypted. It must be noted that a data key is used to encrypt and decrypt only data but not keys, as required in certain encryption formulas.

Advertisements

Techopedia Explains Data Key

The act of converting data into unreadable ciphers for security purposes is known as encryption. And likewise, converting ciphers back into the original data is known as decryption. In order to encrypt and decrypt, a data key is needed.

In the case that the data key is the same for both encryption and decryption, it is called a symmetric key. Examples of symmetric keys are in the Data Encryption Standard (DES) or Advanced Encryption Standard (AES). If the data key is different for encryption and decryption, it is called an asymmetric key. An example of this is RSA encryption. Asymmetric key encryption is more secure.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…