Diffie-Hellman Key Exchange

Why Trust Techopedia

What Does Diffie-Hellman Key Exchange Mean?

The Diffie-Hellmann key exchange is a secure method for exchanging cryptographic keys.

Advertisements

This method allows two parties which have no prior knowledge of each other to establish a shared, secret key, even over an insecure channel.

The concept uses multiplicative group of integers modulo, which without knowledge of the private keys of any of the parties, would present a mathematically overwhelming task to a code breaker .

Techopedia Explains Diffie-Hellman Key Exchange

The key exchange was invented by Whitfield Diffie and Martin Hellmann in 1976 as the first practical method for establishing a shared secret code over an open communications channel.

The general idea of the Diffie-Hellmann key exchange involves two parties exchanging numbers and doing simple calculations in order to get a common number which serves as the secret key.

Both parties may not know beforehand what the final secret number is, but after some calculations, both are left with a value that only they know about which they can use for various purposes like identification and as a secret key for other cryptographic methods.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…