Personal Firewall

Why Trust Techopedia

What Does Personal Firewall Mean?

A personal firewall is a software resource that controls network traffic to and from a single computer. This is a common part of consumer computing security software, and something that may be sold along with individual anti-virus applications and other security programs for a single personal computer.

Advertisements

Techopedia Explains Personal Firewall

In terms of its scope, the personal firewall is different from a more traditional firewall application that protects areas of a network. Experts point out that mobile computers such as laptop computers can benefit from having an individual personal firewall as opposed to a network-level resource.

In looking at personal firewalls, computer owners often assess cost and the availability of various features. Some of these features include e-mail notifications or protections for an inbox, as well as IP address shielding or other controls that make a single computer less of a target for hackers. Users may also look at a personal firewall’s graphical user interface to evaluate it in terms of how user-friendly the application is. Some of the top personal firewall applications are available free, or on a trial basis.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…