Screened Subnet Firewall

Why Trust Techopedia

What Does Screened Subnet Firewall Mean?

A screened subnet firewall is a model that includes three important components for security. This type of setup is often used by enterprise systems that need additional protection from outside attacks.

Advertisements

A screened subnet firewall also called a ‘triple-homed’ setup.

Techopedia Explains Screened Subnet Firewall

A screened subnet firewall is built on other models including dual-homed gateways and screened host firewalls, which were developed for best practices in system security.

In a screened subnet firewall setup, the network architecture has three components.

  • The first is a public interface that connects to the global Internet.
  • The second is a middle zone, often called a demilitarized zone, that acts as a buffer.
  • The third is an additional subnet that connects to an intranet or other local architecture.

The additional third subnet helps to filter attacks or attract them to a particular network component to further protect the intranet. Some also claim that a screened subnet firewall can help with throughput and flexibility.

The use of an additional "layer" and other engineering aspects of the screened subnet firewall make it a good solution for many high traffic or high-speed traffic sites.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…