Adaptive Software

Why Trust Techopedia

What Does Adaptive Software Mean?

Adaptive software is specialized software designed for physically challenged users. This software usually runs on specialized hardware.

Advertisements

This term is also known as assistive software.

Techopedia Explains Adaptive Software

There are people who cannot use computers normally because of their physical disabilities. Adaptive software makes it possible for such persons to enjoy the benefits of using a personal computer. Otherwise, they may not be able to do so for either work or recreation.

Some examples of adaptive software include:

  1. Narrator (within the Windows Accessibility features): This software can read aloud menu commands, dialog box options and more. Plus, it can announce events on screen and read typed characters.
  2. Text-to-Speech Adaptive Software (also known as speech recognition software): This software can type spoken words into a computer.
Advertisements

Related Reading

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…