HTM

Why Trust Techopedia

What Does HTM Mean?

HTM is an extension for an HTML (Hypertext Markup Language) file, which is a markup language for creating Web pages. HTML defines how a Web browser displays every browser page element, including pictures, text, hyperlinks and many others.

Advertisements

Techopedia Explains HTM

Sometimes you’ll see an HTML file as “.html,” but it is more frequent to see the 3 letter file extension of “.htm” used.

File extensions, such as htm, are almost always three letters and usually lower case. Other common extensions include the following the file called example:

  • example.txt: for text files
  • example.doc: for Microsoft Word files
  • example.jpg: for JPEGs, a type of image file
  • example.dll: for a dynamic link library used by Microsoft OSs
  • example.exe: for executable files
  • example.htm for an HTML file

The extensions may be derived from the file’s function, creator, company or some other associated word or action.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…