Structured Programming

Why Trust Techopedia

What Does Structured Programming Mean?

Structured programming is a logical programming method that is considered a precursor to object-oriented programming (OOP). Structured programming facilitates program understanding and modification and has a top-down design approach, where a system is divided into compositional subsystems.

Advertisements

Techopedia Explains Structured Programming

Structured programming is a procedural programming subset that reduces the need for goto statements. In many ways, OOP is considered a type of structured programming that deploys structured programming techniques. Certain languages – like Pascal, Algorithmic Language (ALGOL) and Ada – are designed to enforce structured programming.

The structured programming concept was formalized in 1966 by Corrado Böhm and Giuseppe Jacopini, who demonstrated theoretical computer program design through loops, sequences and decisions. In the late 1960s-early 1970s, Edsger W.Dijkstra developed structural programming functionality as a widely used method, in which a program is divided into multiple sections with multiple exits and one access point.

Modular programming is another example of structural programming, where a program is divided into interactive modules.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…