Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications

Why Trust Techopedia

What Does Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications Mean?

Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications (OOPSLA) is an annual conference held by the Association for Computing Machinery’s (ACM) Special Interest Group for Programming Languages (SIGPLAN). The scope of OOPSLA includes all areas of software engineering and application development.

Advertisements

OOPSLA is geared toward reporting presenting and sharing research on object-oriented programming (OOP) and modern technology innovations. Additionally, the conference facilitates discussion on ongoing technical results, experiences and experiments.

Techopedia Explains Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications

Since its first meeting in 1986, OOPSLA has encouraged the submission of papers that deviate from dominant field opinion and challenge existing value systems. When selecting a submission paper for presentation, criteria for judgment are novelty, interest, evidence and clarity.

OOPSLA is now part of Systems, Programming, Languages and Applications: Software for Humanity (SPLASH) – a larger discussion group. SPLASH also represents other conferences, such as the Dynamic Languages Symposium (DLS) and the International Lisp Conference (ILC).

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…