Program Evaluation Review Technique Chart

Why Trust Techopedia

What Does Program Evaluation Review Technique Chart Mean?

A program evaluation review technique chart, known as a PERT chart, is a graphical illustration or representation of a project’s schedule, which shows the sequence of tasks to be performed. PERT charts aid in determining the critical path of tasks and help in completing the project within a given time frame.

Advertisements

Techopedia Explains Program Evaluation Review Technique Chart

PERT charts were first developed by U.S. Navy in 1950 to support very large and complex projects during the cold war era. To complete a given project with in a specified time, the factors to be evaluated include the shortest time the project can be completed and deciding on the activities to be completed first, allowing the project to be finished in the shortest time. These activities are represented in the PERT chart as a critical path.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…