Planning Board

Why Trust Techopedia

What Does Planning Board Mean?

A planning board is used to track a project during agile software development. Developers write on story cards and place them in prioritized order on the planning board. Progress is tracked weekly providing project members a way of visualizing how a given project is progressing.

Advertisements

Techopedia Explains Planning Board

A planning board simplifies the planning and controlling of projects. Some of the benefits of using a planning board include viewing interrelationships, organizations and the planning schedule and assessing critical data such as:

  • Calculated Costs
  • Important Dates
  • Resources
  • Distributed Work
  • Capacities
  • Assignments
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…