Risk Analysis

Why Trust Techopedia

What Does Risk Analysis Mean?

Risk analysis is the review of the risks associated with a particular event or action. It is applied to projects, information technology, security issues and any action where risks may be analyzed on a quantitative and qualitative basis. Risk analysis is a component of risk management.

Advertisements

Risks are part of every IT project and business endeavor. As such, risk analysis should occur on a recurring basis and be updated to accommodate new potential threats. Strategic risk analysis minimizes future risk probability and damage.

Techopedia Explains Risk Analysis

The risk management process involves a few key steps. First, potential threats are identified. For example, risks are associated with individuals using a computer either incorrectly or inappropriately, which creates security risks. Risks are also related to projects that are not completed in a timely manner, resulting in significant costs.

Next, quantitative and/or qualitative risk analysis is applied to study identified risks. Quantitative risk analysis measures expected risk probability to forecast estimated financial losses from potential risks. Qualitative risk analysis does not use numbers but reviews threats, and determines and establishes risk mitigation methods and solutions.

A contingency plan may be used during risk analysis. If a risk is presented, contingency plans help minimize damage.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…