Microsoft Project

Why Trust Techopedia

What Does Microsoft Project Mean?

Microsoft Project is a set of tools for competent and well-organized project assistance and management. This software tool can be used to assist any sort of project from various lines of work such as construction, manufacturing, pharmaceuticals, government, retail, financial services and health care. Although developed by Microsoft, the software is not a part of the Microsoft Office suite.

Advertisements

Microsoft Project is also known as Microsoft Office Project.

Techopedia Explains Microsoft Project

Microsoft Project is offered in standard and professional editions, depending upon the project requirements and management level. The format of a Microsoft Project file is .mpp. It is one of the most commonly used PC-based project management tools, and is designed to assist managers in tasks such as:

  • Devising plans
  • Setting realistic goals
  • Defining resources
  • Assigning tasks
  • Recording progress and finances
  • Monitoring workloads
  • Scheduling meetings

The software includes an easy-to-use assistance wizard that guides the user throughout the course of the project from creation to resource identification, assigning tasks and obtaining final results.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…