Context-Driven Testing

Why Trust Techopedia

What Does Context-Driven Testing Mean?

Context-driven testing is a certain type of software testing that considers the product’s use in the field, or a performance or production environment. It is one way that developers assess software as it is built, looking for flaws and otherwise optimizing its design before its eventual final release.

Advertisements

Techopedia Explains Context-Driven Testing

Context-driven testing is something that experts would describe as a "philosophy" of testing, something that is done along with other types of conceptual testing in agile software development. Some professionals would say, for example, that some more abstract issues with user interfaces or user-friendly (or user-efficient) processes would be part of context-driven testing, rather than part of a more technical kind of software test. In other words, in context-driven testing, developers are looking at how people actually use software and whether that process works well, rather than looking for specific instances of code violations of syntax or function language.

The nature of context-driven testing is different than some other kinds of software testing that are more technical by definition. For example, black box testing and white box testing are two software testing methodologies that differ in terms of whether or not developers are looking at the internal design of a product. Other types of testing, like module testing and integration testing, have to do with whether developers are testing individual modules of code, or connected modules that form a functional component of a software program.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…