Multitenancy

Why Trust Techopedia

What Does Multitenancy Mean?

Multitenancy is a type of computing architecture in which one or more logical software instances are created and executed on top of primary software. Multitenancy allows multiple users to work in a software environment at the same time, each with their own separate user interface, resources and services.

Advertisements

Techopedia Explains Multitenancy

Multitenancy is the backbone architecture of cloud computing and this is where it is primarily used. It works when the same software is accessed by several simultaneously connected users over the Internet. Typically, such software is hosted, provisioned and managed by a cloud provider. Each user, or tenant, can customize the software’s preferences and settings. However, all of these settings are provided within the same software instance without providing access to its source code.

SaaS-based software applications delivered over the Internet are a common example of multitenant architecture where a single application is accessed by many different users globally.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…