Ion

Why Trust Techopedia

What Does Ion Mean?

An ion is an atom or group of atoms (molecule) whose number of electrons is not equal to the number of protons. An ion is a charged particle due to the unbalanced electron/proton numbers —more protons than electrons leads to a positive charge (anion), whereas more electrons than protons leads to a negative charge (cation).

Advertisements

Techopedia Explains Ion

An atom or molecule where electron/proton ratio is not maintained as 1:1 is called an ion. A neutral molecule or atom can be ionized in a number of ways to change its physical and chemical behavior, such as chemical reaction or the loss or gain of electrons. The phenomenon of diodes, which constitutes almost every electronic switch, depend on charged particles or ions. Ions serve in everyday appliances and are a very important part of the function of many electronics. Important devices such as cell phones, batteries, light bulbs, display screens, TVs, microwave ovens and motors make use of ions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…