XPath

Why Trust Techopedia

What Does XPath Mean?

XPath is a language that revolves around the use of the Extensible Markup Language (XML) programming language. Using XPath, developers or others can get certain information from XML documents, including different values and variables, and the locations of specific elements within an XML document.

Advertisements

Techopedia Explains XPath

The World Wide Web Consortium (W3C), which operates extensive XPath resources, explains that users can take advantage of XPath to navigate XML documents. Using path expressions, this language selects nodes or sets of nodes in XML. A library of standard functions helps users to understand and work with elements and attributes of XML.

XPath is used in conjunction with other tools like Extensible Stylesheet Language (XSLT), as well as the XQuery and XPointer protocols, both of which are built on Xpath expressions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…