Cloud Portability

Why Trust Techopedia

What Does Cloud Portability Mean?

Cloud portability is the ability of a cloud computing product, solution or service to be migrated to a new vendor or location without incurring substantial porting and integration issues.

Advertisements

Cloud portability makes it possible to switch a cloud solution between different vendors and/or migrate it across internal cloud infrastructure.

Techopedia Explains Cloud Portability

Cloud portability is applicable to all service models of cloud computing – SaaS, PaaS, IaaS and hybrid – regardless of whether they are public or private. However, most cloud portability scenarios occur in public-to-public or public-to-private cloud transfer.

Cloud portability depends on the level of interoperability a cloud service or vendor provides in their offerings. A cloud solution built on non-proprietary and open standards is most likely to be easily portable among any similar cloud vendors or architecture. OpenStack and CloudStack are among the initiatives that fosters cloud solutions, which are highly interoperable among supporting vendors.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…