Virtual Machine Configuration

Why Trust Techopedia

What Does Virtual Machine Configuration Mean?

Virtual machine configuration is the process of creating and assigning hardware, software, network, and peripheral devices, and other resources to a virtual machine. Virtual machine configuration is done automatically through the hypervisor or manually by the administrator whenever a new virtual machine is created.

Advertisements

Techopedia Explains Virtual Machine Configuration

Virtual machine configuration primarily defines the overall operational specification of a virtual machine. Generally, virtual machine configuration is designed to meet the underlying requirements and capacity of the host physical machine. It is assigned with justifiable resources that can be scaled on run time by the hypervisor. Virtual machine configuration attributes include but are not limited to:

  • CPU allocation and settings
  • Memory allocation and settings
  • Storage allocation and settings
  • Peripheral device settings ( CD-ROM, floppy, etc.)
  • Boot order settings
  • Communication adapter and ports settings ( serial port, parallel port, USB, network adapter, etc.)
  • System startup and shutdown
  • Other administrative settings
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…