Virtual Symmetric Multiprocessing

Why Trust Techopedia

What Does Virtual Symmetric Multiprocessing Mean?

Virtual Symmetric Multi Processing (VSMP) is a technique employed in virtualization by which a virtual machine can be assigned one or more virtual processors simultaneously. Virtual symmetric processing enables a virtual machine or host to have a single operating system and memory but can have at least two logical processors for their computing requirements.

Advertisements

Techopedia Explains Virtual Symmetric Multiprocessing

Virtual symmetric multi processing (VSMP) is a similar technique to symmetric multi processing (SMP) which supports two or more processors parallel in physical machines, managed by the host operating system. VSMP operates on the same framework but within a virtualized environment and integrate logical processors which are logical distribution of the actual physical processors(s).

VSMP is managed by the virtual machine manager or the hypervisor which create and allocate virtual machine and their backend compute resources and also ensure performance level remains consistent among all the processors and virtual machines.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Senior Editor
Margaret Rouse
Senior Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…