FormMail

Why Trust Techopedia

What Does FormMail Mean?

FormMail is a Common Gateway Interface (CGI) script primarily written in the Perl programming language. It is an open-source Web server CGI script that can be used to capture and process form data and then mail the processed data to one or more set recipients. FormMail is available in many variants. The original FormMail script was written in Perl and created by Matt Wright. FormMail is generic and has many options for formatting and other operations. It is often used as a system-wide solution for giving users access to form data without any risk of free CGI access.

Advertisements

Techopedia Explains FormMail

FormMail is a CGI script that is used to process form data submitted via the ACTION tag of the HTML form element. The script retrieves the form data and constructs an email with the form data as content, and then sends it to a list of recipients set by the user.

The script makes use of many hidden fields to control the operation of the script. These hidden fields determine the recipients of the email and also set the subject and other meta information related to the email.

The basic functionalities of FormMail include:

  • Reading all form fields
  • Creating an email with the form fields as the content
  • Allowing the user to specify the recipient details in hidden fields
  • Allowing the user to specify the subject for the email using hidden fields
  • Allowing user to add CC, BCC and other mail-related details in the email and forward the mail to more than one recipient if needed

Some FormMail variants also provide the ability to add email attachments, spam prevention and many more features like CAPTCHA validation and saving the email to a database.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…