System Migration

Why Trust Techopedia

What Does System Migration Mean?

A system migration is the process of transferring business process IT resources to a newer hardware infrastructure or a different software platform for the purpose of keeping up with current technologies and/or to gain better business value. In all cases, the move is done toward a system perceived to be better than the current system and would, in the long run, give better value.

Advertisements

Techopedia Explains System Migration

A system migration might involve physical migration of computing assets, like when older hardware can no longer provide the required level of performance and meet the business needs of the organization. Sometimes only data and applications need to be migrated to a new system or platform, which may reside on the same hardware infrastructure, but the reason behind it would still be the same: because the new system is perceived to be better than the old one.

When the migration only involves data and software, the move can be automated using migration software. Especially with the rising popularity of cloud computing, many business are migrating their systems into the cloud, which is usually done using automated tools in quite a short period.

The main drivers of system migration include:

  • The current system no longer performs as expected.
  • A new technology which drives processes faster becomes available.
  • The old system becomes deprecated and support is no longer available for it.
  • The company is taking a change in direction.
Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…