Digital Control

Why Trust Techopedia

What Does Digital Control Mean?

Digital control is a branch of control
theory that makes use of digital computers for acting as controllers for a system. Here, a computer is responsible for the implementation of the control
algorithm. A digital control system is also capable of taking the form of a
microcontroller to an application-specific integrated circuit and even to a
desktop computer, largely depending on the need. Usually, a digital control
system consists of an A/D conversion for converting analog input to digital
format for the machine, D/A conversion for converting digital output to a form
that can be the input for a plant, and a digital controller in the form of a
computer, microcontroller or a programmable logic controller.

Advertisements

Techopedia Explains Digital Control

Reliable, inexpensive, miniaturized computers are capable of taking over the functions of a controller. This is largely done because it is cost effective, since hardware is replaced by software. Complex functions are also much easier to implement, and logging and monitoring is easy with computers. Digital controllers are also capable of taking many forms, such as that of a microprocessor board, in the case of a computer, a microcontroller, or a programmable logic controller. Digital control systems are flexible, inexpensive, scalable and adaptable. Therefore, they are widely used in multiple control system implementations.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…