Standard Template Library

Why Trust Techopedia

What Does Standard Template Library Mean?

A standard template library (STL) is a software library that extends C++ standard library’s capabilities and provides a ready-made set of common classes for C++, including associative arrays and containers, which are used along with built-in and user-defined types that support elementary operations. The algorithms associated with STL are independent of containers and reduce the complexity of the library.

Advertisements

Techopedia Explains Standard Template Library

A standard template library uses templates to achieve the required results, and provides compile time polymorphism. STLs also include components such as functors, iterators and algorithm containers.

An STL includes sequence and associative containers. Standard sequence containers include deque, vector and list, while standard associative containers are multiset, map, multimap and set. Container adapters such as queue and stack are also containers with specific interfaces, which use other containers as implementation.

There are five different types of iterators within STL:

  • Input iterators
  • Output iterators
  • Bidirectional iterators
  • Random access iterators

An STL includes algorithms to perform searching and sorting, each of which is implemented to require a certain level of iterator. STL also includes classes that overload the function operator and are called function objects, or functors. These aid in keeping and retrieving state information in functions passed to other functions.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…