Windows 3.x

Why Trust Techopedia

What Does Windows 3.x Mean?

Windows 3.x refers to the third version of Microsoft Windows. It was not actually a full-blown operating system but was a 16-bit GUI program that ran on top of MS-DOS. Windows 3.x quickly became the first-ever widely accepted version of Windows. It consisted of two versions: Windows 3.0 and Windows 3.1x.

Advertisements

Techopedia Explains Windows 3.x

Windows 3.x was the predecessor of Windows 2.x; unlike MS-DOS, it had multitasking (non-preemptive) capabilities, which means that it could run multiple programs concurrently, as well as run more than one instance of the same program simultaneously. Windows 3.0 was launched in 1990; it was then followed by Windows 3.1, Windows 3.11 (Windows for Workgroups) and Windows 3.2 (basically the Chinese version of 3.1), which were released between 1992 and 1995. Windows 3.x included a variety of programs including File Manager, Notepad, Paintbrush, Solitaire, etc. Windows Media Player was first introduced in Windows 3.0 with Multimedia Extensions, which was released in 1991.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…