3D Printing

Why Trust Techopedia

What Does 3D Printing Mean?

3D printing is a manufacturing process through which three-dimensional (3D) solid objects are created. It enables the creation of physical 3D models of objects using a series of additive or layered development framework, where layers are laid down in succession to create a complete 3D object.

Advertisements

3D printing is also known as additive manufacturing.

Techopedia Explains 3D Printing

3D printing is an alternative to the traditional product manufacturing process, where objects were designed by cutting and forcibly shaping raw material and constructing an object through the use of molds and dies.

The 3D printing process is completed in various stages. First, it takes graphical data input from the computer, which is often created using a computer-aided manufacturing (CAM) tool, and cuts the data to accommodate separate object layers or components. The segmented/layered graphical data is sent to the 3D printer, which applies the required combination of raw material for that particular layer. The printer then adds up the product development layer by layer until it is completely designed and finished according to the design criteria.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…