Potentiometer

Why Trust Techopedia

What Does Potentiometer Mean?

A potentiometer is a type of resistor featuring variable and adjustable resistance controlled via a sliding or rotating contact. In order to regulate resistance, the potentiometer acts as a voltage divider, lowering or increasing the voltage output by controlling the resistance value. It is usually used to control electronic devices such as the knob that controls volume and other functions in an audio/video equipment.

Advertisements

Techopedia Explains Potentiometer

A potentiometer is essentially a manually adjustable resistor that has three terminals. It is also an electro-mechanical circuit since it has moving parts and electronic components. The slider determines the resistance of the device, which, by principles of electricity, also varies the resultant voltage moving out of the device.

As the slider moves up or down (or rotates around) the resistance element, the resistance increases and decreases proportionately with it, and considering the simple formula of voltage = current × resistance, it can be surmised that, with a constant current flow, changing the resistance in the potentiometer also changes the voltage output.

There are many kinds of potentiometers, the most common of which is the rotary type, which is also available in a variety of flavors, depending on the precision or accuracy of the required voltage or resistance for the application. These are often found in volume control knobs of various electrical audio devices. There are also slide-type potentiometers, which are commonly used in audio equipment as slide controls.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…