Annual Change Traffic

Why Trust Techopedia

What Does Annual Change Traffic Mean?

Annual change traffic (ACT) is the portion of a software’s source code that changes within a year. These changes reflect source code additions or modifications. ACT is used to predict software maintenance when determining functional product size.

Advertisements

Techopedia Explains Annual Change Traffic

ACT can be a helpful functionality tool in predicting the time that must be allocated to project development. It is considered a key model in estimating project efforts in that the ratio of the software product to its resource development can be measured, allowing for more effective system maintenance and project outcomes in programming.

With an estimation model such as ACT, the maintenance life cycle is predicted over a certain time period, in this case once a year. The drawback to this, however, is that maintenance requirements cannot be determined one at a time.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…