Decryption

Why Trust Techopedia

What Does Decryption Mean?

Decryption is the process of transforming data that has been rendered unreadable through encryption back to its unencrypted form. In decryption, the system extracts and converts the garbled data and transforms it to texts and images that are easily understandable not only by the reader but also by the system. Decryption may be accomplished manually or automatically. It may also be performed with a set of keys or passwords.

Advertisements

Techopedia Explains Decryption

One of the foremost reasons for implementing an encryption-decryption system is privacy. As information travels over the World Wide Web, it becomes subject to scrutiny and access from unauthorized individuals or organizations. As a result, data is encrypted to reduce data loss and theft. Some of the common items that are encrypted include email messages, text files, images, user data and directories. The person in charge of decryption receives a prompt or window in which a password may be entered to access encrypted information.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…