Assignment

Why Trust Techopedia

What Does Assignment Mean?

An assignment is a statement in computer programming that is used to set a value to a variable name. The operator used to do assignment is denoted with an equal sign (=). This operand works by assigning the value on the right-hand side of the operand to the operand on the left-hand side.

Advertisements

It is possible for the same variable to hold different values at different instants of time.

Techopedia Explains Assignment

A simple assignment statement could be:

int x = 5

This means that x can only take integer values, and currently a value of 5 is assigned to the variable x.

A single variable can hold various values at different times based on its life span and scope. When a variable which is already assigned a value is assigned another value, the new assignment value overwrites the previously assigned
value. The assignment statement also varies from programming language to programming language.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…