Blinkenlights

Why Trust Techopedia

What Does Blinkenlights Mean?

Blinkenlights (in some variations, “blinkenlichten”) is a unique and interesting IT term
referring to a series of small readout lights on a piece of hardware. Many
older computers had blinkenlights, but now, in the modern computing era, these
features are most often seen on certain pieces of auxiliary hardware such as
modems, wireless routers and network switches.

Advertisements

Techopedia Explains Blinkenlights

The term blinkenlights derives from an old traditional set of common computer room posters that emerged in the World War II era and in following years, prominently, in IBM artifacts from 1955. These posters, written in a type of made-up German/English hybrid, tell neophyte users to keep their hands off of the machinery. The text ends with a phrase that, properly translated, would paraphrase – “relax, sit back and watch the blinking lights” – using the term blinkenlights.

Historians point out that in the age of “blinkenlights,” the Americans saw the Germans as renowned for officious and technical statements and messages, which is where these early posters came from.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…