Computer-Aided System Engineering Tool

Why Trust Techopedia

What Does Computer-Aided System Engineering Tool Mean?

A computer-aided system engineering (CASE) tool is a resource for achieving high-quality and error-free software. Throughout the early years of software design, the tech community developed this term to talk about the idea of using computer programs to help human developers create new systems or applications.

Advertisements

Techopedia Explains Computer-Aided System Engineering Tool

The essential idea of CASE tools is that pre-built programs can help to analyze developing systems in order to enhance quality and provide better outcomes. Throughout the 1990s, "CASE tool" became part of the software lexicon, and big companies like IBM were using these kinds of tools to help create software.

CASE tools can be radically different, depending on their interface and analytical methods, and how developers use them to spot problems in transitional projects and software components in development.

Advertisements

Related Terms

Margaret Rouse
Editor

Margaret jest nagradzaną technical writerką, nauczycielką i wykładowczynią. Jest znana z tego, że potrafi w prostych słowach pzybliżyć złożone pojęcia techniczne słuchaczom ze świata biznesu. Od dwudziestu lat jej definicje pojęć z dziedziny IT są publikowane przez Que w encyklopedii terminów technologicznych, a także cytowane w artykułach ukazujących się w New York Times, w magazynie Time, USA Today, ZDNet, a także w magazynach PC i Discovery. Margaret dołączyła do zespołu Techopedii w roku 2011. Margaret lubi pomagać znaleźć wspólny język specjalistom ze świata biznesu i IT. W swojej pracy, jak sama mówi, buduje mosty między tymi dwiema domenami, w ten…